Nasielsk jest maleńkim miasteczkiem, „zagubionym” w wielkim świecie. Miały tu jednak miejsce wielkie wydarzenia historyczne,

Historia Nasielska
Dawne nazwy miasta Nasielska używane w dokumentach:
Nasilzco, Nosidlsk, Nosylsk, Nosydlsk, Nosielsk, Nosselia, Nosidlsko, Nasidlsko, Nosilsko, Nasilsko, Nasylsco.
Borkowo Rok 1920

W bitwie warszawskiej toczono walki na naszych terenach: pod Nasielskiem, Cieksynem i Borkowem, które na trwałe zapisały się w historii Polski. Bitwa pod Borkowem stoczona była w dniach 14-16 sierpnia 1920 w ramach kontrnatarcia polskiego. Nad Wkrą 5. Armia Wojska Polskiego pod dowództwem generała Władysława Sikorskiego krwawo odparła natarcia bolszewików, mające na celu oskrzydlenie Warszawy od północy i zachodu. O ważności tych potyczek świadczy fakt, że walki żołnierzy polskich o Borkowo zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic "BORKOWO pod NASIELSKIEM 14 - 15 VIII 1920".

Patroni towarzyszą nam na co dzień. Każdy z nas mając imię posiada swojego patrona. Patronami szczycą się też państwa, grupy społeczne, profesje, szkoły, instytucje publiczne. Poprzez swojego patrona w sposób szczególny poddają się jego opiece i wstawiennictwu. Również wiele miast nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie ma swoich patronów. W 2008 roku zrodziła się koncepcja, aby również Nasielsk dołączył do grona miast posiadających świętego patrona. Z taką inicjatywą wystąpił do Rady Miejskiej w Nasielsku Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha.