Lew Nasielska

Zarządzeniem Nr 121/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku Burmistrz Nasielska ustanowił Nagrodę „Lwa Nasielska”, którą honorowane byłyby osoby, instytucje i inne podmioty szczególnie zaangażowane we wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej na terenie Gminy Nasielsk oraz na Mazowszu. Autorem statuetki Lwa jest artysta-plastyk Marek Zalewski z Ciechanowa. Pierwsze „Lwy Nasielska” w dniu 18 czerwca 2004 roku otrzymali Ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki – Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Janusz Konerberger – Prezes P.P.H.U. „JANPOL” Zakład Pracy Chronionej oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W roku 2005 „Lwa Nasielska” otrzymała Pani Bogumiła Barcińska-Ekler, właścicielka znanego nie tylko w Nasielsku zakładu fotograficznego. W roku 2006 "Lwa Nasielska" otrzymał Henryk Śliwiński - Honorowy Prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury. W 2007 roku „Lew Nasielska” trafił do Pani Haliny Kamińskiej – Prezesa Akcji Katolickiej w Nasielsku, pełniącej od wielu lat funkcję Sołtysa Wsi Chlebiotki. W 2008 roku "Lew Nasielska" trafił w ręce ks. kanonika Józefa Szczecińskiego, proboszcza parafii w Cieksynie. W 2009 roku nagrodą "Lew Nasielska" został wyróżniony Pan Bogdan Ziemiecki. W roku 2010 nagrodę "Lew Nasielska" otrzymał historyk z wykształcenia i zamiłowania - Pan Andrzej Zawadzki. W kolejnym roku nagroda trafiła na ręce dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Agaty Nowak. W roku 2012 nagrodą został wyróżniony rolnik i zarazem duży przesiębiorca - Pan Krzysztof Kowalski z Winnik. W roku 2013 Kapituła Nagrody "Lew Nasielaska " nagrodę przyznała Panu Marianowi Wasierzyńskiemu, członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża, wieloletniemu Prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwii "Kropelka". W tym samym roku Kapituła Nagrody 'Lew Nasielska" pośmiertnie przyznała Honorową Nagrodę "Lew Nasielska" Śp. Grzegorzowi Duchnowskiemu - wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. W roku 2014 Nagrodę Kapituły "Lew Nasielska" otrzymał Pan Józef Zając - laureat, który podczas sprawowania funkcji Naczelnika Gminy Nasielsk, zrealizował wiele dogodnych dla mieszkańców Gminy Nasielsk inwestycji, min. doprowadzenie gazu ziemnego. "Lew Nasielska" w 2015 roku, trafił na ręce Pani Teresy Skrzyneckiej - Prezesa "Fundacji Bądźmy Razem". W 2017 roku nagrodą "Lew Nasielska" został uhonorowany Pan Tadeusz Czachorowski. Decyzją Kapituły w 2018 roku laureatem Nagrody został Pan Zdzisław Suwiński – historyk, zasłużony nauczyciel i pedagog, wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. W roku kolejnym – 2019 Kapituła uhonorowała nagrodą "Lew Nasielska" Panią doktor Annę Łapińską. Rok 2020 należał do Pana dra Stanisława Tyca – to właśnie On został laureatem nagrody. W roku 2021 „Lew Nasielska” trafił na ręce Pana Michała Wójciaka.