W październiku 2018 roku wydane zostały nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory obowiązują w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku i przy ofertach złożonych w trybie "małego grantu" po dniu 1 marca 2019 roku.

doc Oferta realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
doc Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
doc Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
doc Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
 pdf Instrukcja Wypełniania - Oferta realizacji zadania publicznego
 pdf Instrukcja Wypełniania - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej o: Inicjatywa lokalna