Informujemy, iż w Gminie Nasielsk funkcjonuje Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gminy.

Zarządzenie Nr 2/22 z dn. 3 stycznia 2022r. w sprawie powołania i nadania Regulaminu Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

Regulamin Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

 

Zarządzenie Nr 43/22 z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 2/22 z dnia 3 stycznia 2022roku w sprawie powołania i nadania Regulaminu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku