Gminna Rada Sportu

Gminna Rada Sportu w Nasielsku powołana została jako zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. W Radzie uczestniczą przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.