Poniżej grafik dyżurów animatorów na boisku ORLIK 2012 w Nasielsku, harmonogram od 1 do 31 lipca  2023r.