wandalniejestbezrkarnyKilka dni temu informowałem o tym, że w dniu 24 lipca 2020 roku w godzinach wieczornych w Nasielsku bawiła się młodzież (link do: wcześniejszy artykuł). Grupa imprezowiczów, którym zabawa zaszkodziła, szli przez miasto i demolowali. Idąc w nocy ulicą Sportową, a także Lipową  rozładowali napięcie, a swoje emocje skierowali na ogrodzenie i śmietnik szkoły przy ulicy Lipowej. Następnie pokazali swoją niedojrzałość do życia między ludźmi i połamali niedawno posadzone drzewka na ulicy Sportowej. „Ofiarami” ulicznych bohaterów padły miejskie przyuliczne śmietniki, przecież nie mogą stać prosto i nie posiadać wgnieceń. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku do tego czasu posiadał sprawny szlaban, który umożliwiał wjazd na teren, ale musiał zostać całkowicie zniszczony. Straty łącznie wyniosły około 13 tys. zł.

0001Informuję, że Zarządzeniem nr Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.01.2020 roku wprowadza się drugi stopień alamowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do odz. 23.59.

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem:http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

 

 

                                                                       Burmistrz Nasielska

                                                                        Bogdan Ruszkowski

                                                                                             

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuje, że Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanię społeczną o nazwie 4U!, mającą na celu przybliżenie sposobów reagowania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z filmu edukacyjnego i czterech materiałów animowanych, w których zaprezentowany procedurę postępowania 4U!:
1. Uważaj!
2. Uciekaj!
3. Ukryj się!
4. Udaremnij atak!

Zarządzenie 197Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie Nr 197 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązujące od dnia 10 października 2019r., od godz. 00.01, do dnia 14 października 2019r., do godz. 23.59 .

Co to jest stopień alarmowy BRAVO-CRP?

Jak wyjaśnia RCB, stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2. w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Co to oznacza?

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m.in. takie zadania jak:

  • Wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
  • Monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
  • Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych
  • Poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności
  • Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów
  • Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Jak podkreśla RCB, bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        Burmistrz Nasielska

                                                                                                                                                                        Bogdan Ruszkowski

informacjaNumer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne w Nasielsku: 23 69-12-496, 23 69-31-554

Pogotowie Gazowe: 992, 608-069-128

Pogotowie Energetyczne: 991

Pogotowie Ciepłownicze: 23 691-23-46

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987, 22 595-13-00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Dworze Maz.: 22 775-42-35, 664-193-167

Wydział Zarządzania Krzyzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w Nasielsku: 23 69-33-121, 604-213-416

Wydział Ochrony Środowiska i Rowoju Obszrów Wiejskich w Nasielsku: 23 69-33-108, 795-217-407

Utrzymanie przejazdności dróg w Gminie Nasielsk:

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 23 69-12-364, 572-668-542

Kierownik Działu i Eksploatacji Dróg: 602-712-744

Stacja Uzdatniania Wody w Jackowie: 23 69-12-496

Komisariat Policji w Nasielsku: 23 691-23-77, 691-22-07

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska w Nasielsku: 23 69-12-203

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielku: 23 691-26-06, 23 691-25-03

Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach: 23 691-22-20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie: 23 693-50-05

Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsk: 23 693-02-50

NZOZ "Centrum Medyczne" w Nasielsku: 23 691-25-14

NZOZ TERA-MED w Starych Pieścirogach: 23 693-14-26

NZOZ MEDICA w Nasielsku: 23 693-20-02

Stacja Opieki Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku: 23 693-14-28

Urząd Pocztowy w Nasielsku: 23 691-26-43

Stadion Miejski w Nasielsku: 23 693-13-32

Polski Związek Wędkarki, Koło Nr 13 w Nasielsku: 23 693-00-26

Polski Związek Wędkarki, Koło w Cieksynie: 600-146-746

Nasielski Ośrodek Kultury w Nasielsku: 23 691-23-43

Miejsko-Gminna Publiczna Biblioteka w Nasielsku: 23 691-25-52