wazna informacja

Poniżej publikujemy ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku Nr V/51/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk, na rzecz dotychczasowych najemców.

Treść ogłoszenia

informacja1Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr L/461/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

informacja1

ZPN.6840.5.2022.6.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 22 lutego 2023 r.

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, Dz. U z 2022 r. poz. 1846, 2185), Uchwały Nr L/459/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 3/23 Burmistrza Nasielska z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

 

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu 

iNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz. 1846, 2185), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. oraz Uchwały Nr XLIV/421/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości
w y k a z lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy:

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

 

informacja1

Poniżej publikujemy informację z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 8 listopada 2022 r.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu

informacja1

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) oraz Uchwały Nr XLV/430/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 

informacja1

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) oraz Uchwały Nr XLIII/411/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

informacja1

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) oraz Uchwały Nr XLV/431/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

informacja1

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) oraz Uchwały Nr XLV/429/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

informacja1Poniżej publikuemy informację na temat rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 października 2022 r.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego