Uroczystości w Borkowie

W sobotę 19 sierpnia 2023 r. obchodziliśmy 103. rocznicę Bitwy nad Wkrą, która była częścią Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej Cudem nad Wisłą.

Uroczystości rozpoczęły się na cieksyńskim cmentarzu, gdzie przy grobie poległych w walkach 1920 r. pod przewodnictwem ks. Ryszarda Kolczyńskiego odmówiono modlitwę w intencji bohaterów. Po uczczeniu pamięci żołnierzy złożono na grobie kwiaty oraz znicze.

Następnie zgromadzeni udali się pod pomnik w Borkowie, gdzie po przywitaniu przez organizatora – Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego rozpoczęto główne uroczystości uczczenia Bohaterów 1920 r.

Mszę polową celebrował delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Rzymskokatolicki Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ksiądz kanonik pułkownik Radosław Michnowski wspólnie z księdzem  Ryszardem Kolczyńskim – Proboszczem Parafii św. Rocha w Cieksynie. W uroczystości wziął udział także ksiądz kanonik Szczepan Bugaj – Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Po jej zakończeniu zgromadzeni mogli usłyszeć listy skierowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który odczytała Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska, przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który odczytała Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Magdalena Biernacka. Ponadto słowa uznania dla bohaterskich czynów poległych żołnierzy przekazał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Maciej Lasek.

Po mszy św. rozpoczęła się uroczystość wojskowa – wprowadzenie kompanii honorowej 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym pod dowództwem porucznik Jagody Witkowskiej oraz wprowadzeniem Orkiestry Wojskowej z Radomia pod batutą sierżanta Kamila Węgrzyniaka.

Na zakończenie, by oddać cześć i chwałę poległym bohaterom, obecni w Borkowie mieli okazję być świadkami Apelu Pamięci, odczytanego przez podporucznika Mateusza Liska, zwieńczonego salwą honorową. Następnie złożono wieńce pod Pomnikiem Bohaterów 1920 r. w Borkowie. Ostatnim punktem uroczystości była inscenizacja walk polsko-bolszewickich.

Dodatkowo na placu w pobliżu pomnika bohaterów bitwy nad Wkrą 1920 r. zorganizowana została wystawa archiwalnych fotografii, przedstawiających przebieg uroczystości odbywających się z tej okazji w Borkowie w poprzednich latach.

Uroczystość poprowadził Kierownik Wydziału Organizacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Nasielsku- Krzysztof Miller.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w ramach projektu pt. „Poznaj historię swojej małej ojczyzny – Rekonstrukcja Bitwy nad Wkrą”

Sponsorem wydarzenia było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli sponsora: Michała Sindera oraz Adama Gałeckiego.

Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy wszystkim służbom, a szczególnie strażakom z OSP Krzyczki, OSP Jackowo, OSP Nuna, OSP Cieksyn oraz OSP Jaskółowo i osobom prywatnym zaangażowanym w organizację wydarzenia, a także zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie i wspólne oddanie czci poległym Bohaterom.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.