W dniu 4 września br. o godz. 8:30 w kościele św. Wojciecha w Nasielska odbyła się uroczysta msza święta, której intencjami były rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 oraz uczczenie ofiar II wojny światowej. Mszę świętą celebrował ks. proboszcz Szczepan Bugaj. W swoim kazaniu zwracając się do dzieci i młodzieży obecnych na mszy św. wskazał, jak ważne jest, aby nie tracić czasu, jaki każdy z nas otrzymuje w swoim życiu, szczególnie czasu na naukę.

Po zakończonej mszy przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nasielsk w osobach Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Zastępcy Burmistrza Nasielska – Andrzeja Kordulewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzego Lubienieckiego złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą nasielszczan pomordowanych w Forcie III w Pomiechówku.