Uroczystości w Cieksynie

W niedzielę, 20 sierpnia br., przy kościele pw. św. Doroty w Cieksynie odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów z 22. i 201. pułku piechoty, poległych w sierpniu 1920 r. na terenie Cieksyna.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą i procesją, po której oddano hołd poległym oraz złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej.

W uroczystości udział wzięli: Pani Anna Brzezińska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Radosław Kasiak – Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego, władze samorządowe gminy Nasielsk, członkowie Nasielskiego Rajdu Motocyklowego i zaproszeni motocykliści z gmin ościennych, a także mieszkańcy Cieksyna i przybyli goście.

Następnie przy remizie strażackiej OSP KSRG Cieksyn odbył się piknik rodzinny. Nie obyło się bez pysznej grochówki oraz grillowanych kiełbasek.

Organizatorami wydarzenia byli: Radny Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Janusz Gers, OSP Cieksyn, Nasielski Rajd Motocyklowy oraz zaproszeni motocykliści z gmin ościennych.