„W każdym z nas jest coś pięknego”. Takie hasło było mottem przewodnim  spotkania integracyjnego uczestników warsztatów terapii zajęciowej, które odbyło się 14 września w gospodarstwie Państwa Kowalskich z Winnik. Uroczystość prowadziła Pani Bogumiła Szlaska – Kierownik „WTZ” ze Świeszewa oraz Pan Krzysztof Kowalski – gospodarz terenu.

To był wyjątkowy dzień, integrujący osoby z niepełnosprawnościami z czterech powiatów, a nawet szerzej, ponieważ przybyli zaproszeni goście z różnych rejonów Polski. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Świeszewa przygotowali program słowno-muzyczny pod kierownictwem Pani Agnieszki Michalak. Można było podziwiać prace garncarza ze skansenu z Sierpca oraz kapelę „Pana Jacka”. Na licznie zgromadzonych czekał poczęstunek. Zaprezentowali się również policjanci z psami, którzy opowiadali o pracy z czworonogami.  Była to również wspaniała okazja do zaprezentowania działań „WTZ”, które szeroko omówiła Pani Kierownik – Bogumiła Szlaska. Warto podkreślić, iż „WTZ” ze Świeszewa otrzymały wyróżnienie w kategorii „Super Marka”, konkursu organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Serdecznie gratulujemy.

W uroczystościach wziął udział Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski.