wspieraMY (Na)SIELSKIE KOBIETY

Już za chwilę… już za momencik… będziemy przyjmować zgłoszenia na spotkanie pt. „wspieraMY (Na)SIELSKIE KOBIETY”. A o czym będziemy rozmawiać? O tym:

- jak budować pozycję liderki

- jak tworzyć produkt lokalny oraz jego promocje

- jak samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi

- jak działają aktywne organizacje z sąsiednich gmin

Spotkanie jest bezpłatne, a ilość miejsc ograniczona. Śledźcie uważnie nasz profil!

Przypominamy, że operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zachęcamy również do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl