Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/dokumenty-strategiczne/krajowy-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej-do-2023-ekonomia-solidarnosci-spolecznej/

 

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/dokumenty-strategiczne/plan-rozwoju-ekonomii-spolecznej-na-mazowszu-na-lata-2013-2020/

 

Dokumenty strategiczne

https://bip.mcps.com.pl/dokumenty-strategiczne-2/

 

Analizy i badania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/analizy-i-badania/a/

 

Analizy i badania realizowane przez różne instytucje

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/analizy-i-badania/analizy-i-badania-z-roznych-instytucji/