Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wspiera osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Odbiorcami działań OWES są: osoby fizyczne, a w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub zawodowym, grupy inicjatywne, które chcą założyć podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej (fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym), przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej.

OWES  w ramach swoich działań zapewnia:

  • ANIMACJĘ LOKALNĄ (integracja środowiska, reprezentowanie środowiska, promocja działalności środowiska),
  • DORADZTWO (ogólne, prawne, księgowo-podatkowe, menadżerskim, finansowym, marketingowym, branżowym),
  • SZKOLENIA (powoływanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych),
  • DOTACJE (dotacje na miejsca pracy dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wsparcie pomostowe dla nowopowstałych miejsc pracy).

W przypadku powiatów grodziskiego, nowodworskiego, otwockiego oraz m.st. Warszawy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) – wraz z partnerami: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) oraz Stowarzyszeniem BORIS. Jako infrastrukturalne organizacje wsparcia mają wieloletnie doświadczenie w wyszukiwaniu oraz inkubowaniu inicjatyw, które odpowiednio wzmacniane na tyle stabilizują swoją działalność, że są gotowe na rozwój, którego konsekwencją jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. Istotna jest współpraca z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej, które na co dzień wspierają ich potencjalnych pracowników, lecz mogą też wesprzeć podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, oferując doradztwo, szkolenia oraz dotacje.

Biuro Projektu (FISE) znajduje się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49 lok. 201, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, e-mail: ; tel. +48 575 593 203.

(źródło: https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wsparcie-es/wsparcie-swiadczone-przez-owes-ze-srodkow-unii-europejskiej/)