Organizacje pozarządowe i grupy sformalizowane działające na terenie Gminy Nasielsk

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieksynie
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaskółowie
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyczkach Pieniążkach
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Nunie
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Psucinie
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PROMIEŃ” (Nasielsk)
 9. Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER (Cieksyn)
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk
 11. Stowarzyszenie „Dolina Wkry” (Cieksyn)
 12. Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk (Żabiczyn)
 13. Stowarzyszenie VOX MUSICORUM (Mazewo Włościańskie)
 14. Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM (Nasielsk)
 15. MKS VICTORIA (Nasielsk)
 16. MKS POWER 2005 (Nasielsk)
 17. KS SPARTAKUS (Nasielsk)
 18. KLUB SPORTOWY „SPARTA” (Nasielsk)
 19. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy ŻBIK (Nasielsk)
 20. UKS SOKÓŁ (Nasielsk)
 21. UKS JUNIOR w Cieksynie (Cieksyn)
 22. UKS POLONEZ (Nasielsk)
 23. UKS OLIMPIONIK (Budy Siennickie)
 24. KS WKRA Cieksyn (Cieksyn)
 25. KLUB SZACHOWY SKOCZEK PIEŚCIROGI (Nowe Pieścirogi)
 26. Młodzieżowy Klub Sportowy (Nasielsk)
 27. Fundacja „Bądźmy Razem” (Nasielsk)
 28. I Nasielska Drużyna Harcerzy „Błękitna Armia” (Nasielsk)
 29. Nasielskie Środowisko ZHR (Nasielsk)
 30. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieksynie „Wiejskie Sprawy Kobiet”
 31. Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodynie Dobrej Woli”
 32. Koło Gospodyń Wiejskich „Jackowianki” w Jackowie Dworskim
 33. Koło Gospodyń Wiejskich „SAMI SWOI” w Pieścirogach Starych
 34. Koło Gospodyń Wiejskich Winniki
 35. Koło Gospodyń Wiejskich w Jackowie Włościańskim
 36. Koło Gospodyń Wiejskich Borkowianki
 37. Koło Gospodyń Wiejskich Mazewianki
 38. Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie
 39. Koło Gospodyń Wiejskich w Studziankach
 40. Koło Gospodyń Wiejskich ROPUCH w Żabiczynie