Chór "Lira" pod batutą Joanny Ostaszewskiej

Według przekazów oraz zapisów w różnych źródłach, chór parafialny w Nasielsku istniał już w 1926 roku w ramach Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego. Chór w roku 1934 liczył 46 członków (12 sopranów, 8 altów, 10 tenorów i 16 basów). Założycielem chóru była Pan Franciszek Bulak- ówczesny organista parafii. Dynamiczny rozwój chóru nastąpił od 1930 r. po objęciu posady organisty przez Pana Jana Bieńka, który miał już za sobą pracę na Jasnej Górze i w Czerwińsku pod okiem muzykologa i kompozytora ks. Eugeniusza Gruberskiego. W 1945 r. funkcję organisty tutejszej parafii objął Pan Eugeniusz Wilamski. Wiele czasu i serca poświęcał chórowi nasielskiemu, który prowadził przez 52 lata. W Wielką Sobotę roku 1997 zaszczytną funkcję organisty i jednocześnie dyrygenta chóru zaczęła pełnić Pani Joanna Ostaszewska. Obecnie chór „Lira” liczy 39 osób i jest chórem czterogłosowym. Celem jego działania jest pogłębianie i ożywianie życia religijnego parafii pod kątem muzyki, śpiewu kościelnego. Podejmuje posługę poprzez śpiew liturgiczny w czasie mszy świętych i nabożeństw. Szczególnym czasem, do którego przygotowuje się chór jest liturgia Triduum Paschalnego. Chór organizuje również wspólne kolędowanie w wigilię Bożego Narodzenia, wykonuje w Niedzielę Palmową Mękę Pańską wg św. Mateusza, natomiast w Wielki Piątek Mękę Pańską wg św. Jana. W repertuarze chóru „Lira” są również utwory muzyki klasycznej (M. Gomułki, J.S. Bacha, W.A. Mozarta, G.F. Haendla, A. Brucknera). Z większych osiągnięć chóru w ostatnim czasie warto wymienić:

- II miejsce w kategorii chóry w XXIV finale Sacrosongu Diecezji Płockiej w Serocku 6 maja 2011 roku.
- I miejsce w kategorii chóry w XXIII finale Sacrosongu Diecezji Płockiej w Pułtusku 10 maja 2014 roku.
- I miejsce w kategorii chóry w XXIV finale Sacrosongu Diecezji Płockiej w Gostyninie 6 maja 2017 roku.

lira 2Członkowie chóru kilkukrotnie byli laureatami Przeglądów Piosenki Religijnej „Cecyliada”. Chór „Lira” brał udział w liturgii Mszy świętej rozpoczynającej peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji płockiej. W listopadzie 2016 r. chór śpiewał w czasie mszy świętej transmitowanej przez TVP1 w Kaplicy Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Chór „Lira” wraz z Proboszczem Parafii św. Wojciecha w Nasielsku są organizatorami koncertów w ramach Odpustu parafialnego i święta patrona miasta Nasielska – świętego Wojciecha.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z albumem pt. 95 lat Chóru „Lira” z Nasielska (1926-2021): https://nasielsk.pl/aktualnosci/95-lat-choru-lira-z-nasielska