Nasielska Orkiestra Dęta powstała w naszym mieście w 1946 roku z inicjatywy Stefana Jaworskiego. Opiekę nad zespołem objął ówczesny „cech szewców”. W marcu 1965 r. orkiestra trafiła pod skrzydła nasielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Odnosiła sukcesy na wielu przeglądach i konkursach. Jej występy zawsze były ważnym wydarzeniem podczas lokalnych imprez. Od 2011 roku orkiestra działa pod egidą Nasielskiego Ośrodka Kultury. Początkowo prowadzeniem zajęć z młodzieżą zajmowali się muzycy, mieszkańcy naszego miasta: Czesław i Daniel Włodarscy, natomiast od 2012 roku orkiestrą kieruje Joanna Ostaszewska. Dzięki współpracy Nasielskiego Ośrodka Kultury z parafią św. Wojciecha regularne próby, a także zajęcia muzyczne liczącej ok. 30 osób orkiestry, odbywają się w sali parafialnej.
W 2017 roku NOK pozyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi” na umundurowania dla członków orkiestry. Od tego czasu nasz zespół występuje na wszystkich uroczystościach i koncertach w strojach reprezentacyjnych.