sms

W polu formularza "Miasto" wpisujemy nazwę swojej MIEJSCOWOŚCI.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji z Urzędu Miejskiego w Nasielsku mogą zapisać się do Systemu SMS.

 

Jak się zapisać ?

  1. Poprzez formularz rejestracyjny w wersji papierowej dostępny w punkcie podawczy Urzędu Miejskiego w Nasielsku (wersja bezpłatna);
  2. Poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Urzędu – Nasielsk.pl (patrz wyżej - wersja bezpłatna).

Czy za otrzymywane wiadomości ponosimy koszty ?

Wiadomości SMS przesyłane przez tut. Urząd są bezpłatne.

Jakie treści zamierza przesyłać Urząd w SMS ?

Istotne informacje związane z działalnością Urzędu, jak i całej Gminy  (np. o bezpłatnych badaniach, szkoleniach, imprezach kulturalnych i sportowych, utrudnieniach w komunikacji, ostrzeżeniach pogodowych i innych spraw istotnych z punktu widzenia społecznego).

Czy można się wypisać z systemu SMS ?

W każdej chwili można wypisać się z systemu SMS poprzez wpisanie swojego numeru telefonu w formularzu dostępnym na stronie Nasielsk.pl (patrz wyżej formularz elektroniczny strony). Ponadto można złożyć formularz wypisania się z systemu SMS w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

- Pobierz formularz rejestracyjny -

- rezygnacja z serwisu SMS (wersja papierowa) -

- regulamin Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS -