W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Cię, że:

 • pkt 6 Regulaminu Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS z dnia 14 kwietnia 2014 r. zostaje zmieniony;

do Regulaminu Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS z dnia 14 kwietnia 2014 r. zostaje dodana Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych, zgodnie z którą informujemy Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Nasielsk (dalej również jako „ADO”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
 3. Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania Ci wiadomości tekstowych sms w ramach Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS.
 5. Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom niż ADO.
 6. Twoje dane będą przechowywane przez okres prowadzenia Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane osobowe. W tym celu napisz do nas na adres e-mail: lub wybierz opcję „wypisz się” dostępną na stronie https://nasielsk.pl/info/niss. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania przez ADO Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziesz mogła / mógł korzystać z Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS.
 11. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.