W ramach projektu ROWEROWY "SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” PTTK Mazowsze przy udziale pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku powstała aplikacja na urządzenia mobilne oraz towarzysząca jej strona internetowa www.szlak1920.pl. Z jej pomocą możemy łatwiej zwiedzać i odkrywać gminę Nasielsk. Będzie mogła ona zaprowadzić nas do wybranego z ok. 150 miejsc położonych na obszarze naszej gminy.


Tematem przewodnim jest Bitwa Warszawska 1920 i miejsca z nią związane takie jak np. cmentarz w Nasielsku, cmentarz w Cieksynie, pomnik w Borkowie, murale w Nasielsku czy wsie na terenach których toczyły się walki. Lista jednak nie zawęża się tylko do tej tematyki. Są to także inne atrakcyjne historycznie, przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie miejsca. Dla porządku i potrzeb użytkownika zostały podzielone na kategorie i podkategorie. W aplikacji każda pozycja oprócz lokalizacji ma zdjęcia, opisy i ciekawostki.

W ramach aplikacji powstała funkcjonalność z możliwością zdobywania miejsc, które będą stanowić dowód na zdobycie Odznaki Szlaku 100-lecia Bitwy Warszawskiej PTTK w stopniu brązowym, srebrnym lub złotym. Będzie to pierwsza w skali kraju cyfrowa odznaka PTTK.

Poprzez aplikację możliwe będzie dodawanie przez jej użytkowników nowych miejsc atrakcyjnych historycznie lub turystycznie, przy czym zgłoszenia będą weryfikowane przez administratora aplikacji. To niezwykle innowacyjne rozwiązanie sprawi, że otwarta architektura zachęci użytkowników do rozbudowywania aplikacji i poszukiwania na własną rękę miejsc godnych uwagi.
Warto podkreślić, iż internetowe źródła informacji dla podróżujących zostały określone jako niezwykle istotne w raporcie z „Pilotażowego badania wielkości i specyfiki ruchu turystycznego w województwie mazowieckim” zleconym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Zachęcamy do zainstalowania aplikacji po pobraniu ze sklepu:
– Google Play w przypadku Androida (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.globallab.bw1920)
– AppStore w przypadku iOS (https://apps.apple.com/is/app/szlak-bitwy-warszawskiej/id1546989767),
a następnie korzystania z jej możliwości i aktywnego podróżowania po gminie Nasielsk.

Pierwsze 300 (po 100 każdego stopnia) osób otrzyma fizyczne odznaki, które będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, Nasielskim Ośrodku Kultury i Wiosełku w Cieksynie.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

 >>>Mapa szlaków<<<