Andrzej Waldemar KordulewskiPan Andrzej Waldemar Kordulewski to rodowity nasielszczanin, którego wykształcenie o specjalności samorządowej oraz z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zarządzania w administracji publicznej przełożyło się na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracował m.in. w Polskich Kolejach Państwowych, Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Pełnił również mandat Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku w latach 1990 - 1994, funkcję Członka Zarządu Gminy oraz współpracował przy powstaniu działającej od lat gazety „Życie Nasielska”.