Wykaz obiektów ujętych w Gminnej ewidencji zabytków dla gminy Nasielsk
LP. LOKALIZACJA NAZWA OBIEKTU KARTA ZABYTKU
1 Chrcynno Zespół dworsko-parkowy: dwór, park pdfmały
2 Chrcynno Park w zespole dworsko-parkowym pdfmały
3 Chrcynno Dwór w zespole dworsko-parkowym pdfmały
4 Cieksyn Kościół parafialny pw. św. Doroty pdfmały 
5 Czajki Park pdfmały
6 Głodowo Wielkie Park pdfmały
7 Konary   pdfmały
8 Kosewo Zespół podworski: dwór, park pdfmały
9 Kosewo Dwór w zespole podworskim pdfmały
10 Kosewo Park w zespole podworskim pdfmały
11 Krzyczki Szumne Szkoła, ob. restauracja pdfmały
12 Krzyczki Szumne Wiatrak pdfmały
13 Lelewo Zespół podworski: dwór, park, stodoła, stajnia i wozownia pdfmały
14 Lelewo Stodoła w zespole podworskim pdfmały
15 Lelewo Dwór w zespole podworskim pdfmały
16 Lelewo Stajnia i wozownia w zespole podworskim (rozebrana) pdfmały
17 Lelewo Park w zespole podworskim pdfmały
18 Lubomin Dwór pdfmały
19 Lubomin Park dworski pdfmały
20 Mazewo Dworskie 'A' Dom modlitewny, ob. budynek nieużytkowany pdfmały
21 Nasielsk Układ urbanistyczny pdfmały
22 Nasielsk, Cmentarna/Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Cmentarz parafialny  pdfmały
23 Nasielsk, ul. Folwark 17 Dom  pdfmały
24 Nasielsk, ul. Folwark 19 Dom  pdfmały
25 Nasielsk, Kilińskiego 5 Kamienica  pdfmały
26 Nasielsk, Kilińskiego 6 Kamienica pdfmały
27 Nasielsk, Kilińskiego 8 Kamienica pdfmały
28 Nasielsk,Kilińskiego 9 Kamienica pdfmały
29 Nasielsk, Kilińskiego 9a Kamienica pdfmały
30 Nasielsk, Kilińskiego 13 Kamienica pdfmały
31 Nasielsk, Kościelna 6 Kamienica pdfmały
32 Nasielsk, Kościelna 14 Dom pdfmały
33 Nasielsk, Kościelna  19 (d.15) Dom pdfmały
34 Nasielsk, Kościelna 20-22 Dom pdfmały
35 Nasielsk, Kościelna 24 Budynek mieszkalno - usługowy pdfmały
36 Nasielsk, Tadeusza Kościuszki 2/ Młynarska 1 Kamienica pdfmały
37 Nasielsk, Kościuszki 3 Kamienica pdfmały
38 Nasielsk, Kościuszki 4 (d. 4/6) Kamienica pdfmały
39 Nasielsk, Kościuszki 19 (d. 21) Kamienica pdfmały
40 Nasielsk, Kościuszki 24/26 Dom pdfmały
41 Nasielsk, Kościuszki 30 Kamienica pdfmały
42 Nasielsk, Kozia 2 (d. Składowa 2) Kamienica pdfmały
43 Nasielsk, Kwiatowa  Cmentarz żydowski pdfmały
44 Nasielsk, Młynarska 9 Kamienica pdfmały
45 Nasielsk, Młynarska 15 Kamienica pdfmały
46 Nasielsk, Młynarska 28 Dom pdfmały
47 Nasielsk, Piłsudskiego 2 Dom pdfmały
48 Nasielsk, Piłsudskiego 6 Kamienica pdfmały
49 Nasielsk, Piłsudskiego 17 Kamienica pdfmały
50 Nasielsk, Piłsudskiego 31-33 Dom pdfmały
51 Nasielsk,Piłsudskiego 35 Dom pdfmały
52 Nasielsk, Płońska/Lipowa Cmentarz wojenny pdfmały
53 Nasielsk, Polskiej Organizacji Wojskowej  3 Dom pdfmały
54 Nasielsk, Polskiej Organizacji Wojskowej 5 Dom pdfmały
55 Nasielsk, Rynek 1 Kamienica pdfmały
56 Nasielsk, Rynek 2/3 Kamienica pdfmały
57 Nasielsk, Rynek 4/4a Kamienica pdfmały
58 Nasielsk, Rynek 8  Kamienica pdfmały
59 Nasielsk, Rynek 9 Kamienica pdfmały
60 Nasielsk, Rynek 10 Kamienica pdfmały
61 Nasielsk, Rynek 11 Dom, ob. budynek usługowy pdfmały
62 Nasielsk, Rynek 12 Kamienica pdfmały
63 Nasielsk, Rynek 17/18 Kamienica pdfmały
64 Nasielsk, Rynek 19 Kamienica pdfmały
65 Nasielsk, Rynek 21/ Kilińskiego 23 Kamienica pdfmały
66 Nasielsk, Rynek 22/ Kilińskiego 21 Kamienica pdfmały
67 Nasielsk, Rynek 24 Kamienica pdfmały
68 Nasielsk, Rynek 25 Kamienica pdfmały
69 Nasielsk, Rynek 29 Kamienica pdfmały
70 Nasielsk, Rynek 30 Kamienica pdfmały
71 Nasielsk, Rynek 32/33 Kamienica pdfmały
72 Nasielsk,Rynek 34/35 Kamienica pdfmały
73 Nasielsk, Rynek 36/37 Kamienica pdfmały
74 Nasielsk, Staszica 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja pdfmały
75 Nasielsk, Szkolna 1A Dom nauczyciela pdfmały
76 Nasielsk, Św. Wojciecha 1 Kamienica pdfmały
77 Nasielsk, Św. Wojciecha 3 Kamienica pdfmały
78 Nasielsk, Św. Wojciecha 9 Kamienica pdfmały
79 Nasielsk, Warszawska 1 Kamienica pdfmały
80 Nasielsk, Warszawska 2 Kamienica pdfmały
81 Nasielsk, Warszawska 18 Dom pdfmały
82 Nasielsk, Warszawska 68 Dom pdfmały
83 Nasielsk,Warszawska Transformator, ob. "baszta" pdfmały
84 Nasielsk, Żwirki i Wigury 1/ Św. Wojciecha/ Kościelna Kiosk przy kościele farnym pw. Św. Wojciecha pdfmały
85 Nasielsk, Żwirki i Wigury 1/ Św. Wojciecha/ Kościelna Kościół farny pw. Św. Wojciecha pdfmały
86 Nasielsk, Żwirki i Wigury 1/ Św. Wojciecha/ Kościelna, przy kościele Park przy kościele farnym pw. Św. Wojciecha pdfmały
87 Nasielsk, Żwirki i Wigury 1/ Św. Wojciecha/ Kościelna Plebania, ob. dom katechetyczny pdfmały
88 Pianowo-Daczki Pałacyk pdfmały
89 Pianowo-Daczki Park pdfmały
90 Siennica Park pdfmały