pdfmały Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk
pdfmały Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 roku zmieinająca uchwałę nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2020 - 2024
pdfmały  Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikatyprzy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców 
pdfmały Zarządzenie Nr 116/13 Burmistrza Nasielska z dnia 17 września 2013 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
pdfmały Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Nasielska z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
pdfmały Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Nasielska z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania nowego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
pdfmały Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Nasielsk
pdfmały Uchwała Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowani a mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2020-2024
 pdfmały  Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Gminy Nasielsk    
pdfmały
Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Nasielska z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania o powołania nowego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
pdfmały
Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
 pdfmały  Wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony
 pdfmały  Wniosek o najem socjalny lokalu
 pdfmały  Wniosek o zamianę lokalu    

pdfmały     Uchwała Nr LX/530/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r.