Nasielsk mapa drogi

Na terenie Gminy Nasielsk zlokalizowana jest sieć dróg publicznych, są to drogi zaliczone do kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, będące w zarządzie następujących podmiotów, które odpowiadają za bieżące i zimowe ich utrzymanie:

1. Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1, tel. 22 776 23 33 Są to drogi o łącznej długości około 35 km- o numerach:

571 Naruszewo – Pułtusk Droga biegnie przez miejscowości Przyborowice Górne, Borkowo, Nasielsk, Winnica, Skarżyce. Na terenie naszej gminy: Nowa Wrona, Dobra Wola, Borkowo Cieksyn, Mokrzyce Dworskie i Włościańskie, Ruszkowo, Stare Pieścirogi ul. Makowa, ul. Kolejowa, Nasielsk ul. Kolejowa, ul. Kościuszki, ul. Warszawska, Pniewo, Krzyczki Pieniążki.

632 Płońsk – Marki Droga biegnie przez miejscowości Nowe Miasto, Nasielsk, Chrcynno, Dębe, Poniatów, Legionowo, Rembelszczyzna. Na terenie naszej gminy: Mazewo – Kątne Nasielsk ul. Płońska, ul. Kościuszki, ul. Warszawska, Pniewo, Chrcynno, Chechnówka, Lorcin, Popowo Borowe, Nuna.

622 Chrcynno – Szadki Droga biegnie przez miejscowości Popowo-Północ, Jaskółowo, Zabłocie, Święcienica.

2. Starostwo Powiatowe , Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, tel. 22 765 32 24
Są to drogi o łącznie długości około 75, 5 km - o numerach:

2409W Nasielsk, Pomiechówek (N-sk ul. POW- Psucin).
2421W Nasielsk –Gąsocin-Ciechanów ( N-sk ul. Przemysłowa –Lubomin).
2422W Nasielsk – Strzegocin- Szyszki ( N-sk ul. Młynarska –Pianowo ).
2423W Nasielsk-Prusinowice- Kościesze – Strzegocin (N-sk ul. Słoneczna- Pianowo).
2424W Nasielsk – Nuna (N-sk ul. Piłsudskiego –Żabiczyn).
2427W Nasielsk, Malczyn, Ruszkowo ( N-sk ul. Kościuszki – Kosewo).
2425W Stare Pieścirogi Siennica ( ul. Sikorskiego).
2426W Nowe i Stare Pieścirogi (ul. Kolejowa -dojazd do stacji kolejowej ).
2428W Ruszkowo-Studzianki- Nuna.
2430W Wągrodno- Budy Siennickie -Studzianki.
3401W Kacice – Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne (Krzyczki Szumne -Dąbrowa.)
3045W Władysławowo –Gawłowo – Cieksyn - do drogi woj. Nr 571 (ul. Piłsudskiego).
3046W Nowe Miasto - Cieksyn ( za torami obok cmentarza).

3. Urząd Miejski w Nasielsku, Wydział inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, 05-190 Nasielsk ul. Elektronowa 3, tel.: 23 69 33 058, 23 69 33 068 w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi zaliczonymi do kategorii dróg publicznych o łącznej długości około 190 km, z czego około 35 km położonych jest na terenie miasta Nasielsk. Ponadto na terenie naszej gminy zlokalizowana jest sieć dróg wewnętrznych nie zaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych- stanowiąca własność gminy Nasielsk o łącznej długości około 233 km, są to drogi dojazdowe służące zaspokojeniu lokalnych potrzeb.

Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 05-190 Nasielsk ul. Płońska 43, tel. 23 69 12 364,

Zgłoszenia w zakresie utrzymania dróg gminnych należy kierować bezpośrednio do jednostki wykonawczej tj. ZGKiM N-sk tel. 23 69 12 364 lub do Urzędu Miejskiego pod numery tel.: 23 69 33 058, 23 69 33 068.