Podpisanie umowy na przebudowę ul. BursztynowejW piątek, 15 września br., podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach”. 150 m odcinek drogi (od ul. Złotej w kierunku ul. Szmaragdowej) pełniącej funkcję ulicy lokalnej obsługującej zabudowę wielofunkcyjną zostanie wykonany z kostki brukowej.

Podpisanie umowyW dniu 07.09.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo Północ w gm. Nasielsk”. Gmina otrzymała na realizację inwestycji dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150 000 zł.

Zakres prac obejmuje utwardzenie drogi na odcinku 900,00 m.

Wybrany wykonawca: Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą 02-679 Warszawa, ul. Z. Modzelewskiego 35/42

Całkowita wartość inwestycji: 749 021,46 zł

Przewidziany termin realizacji: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 07.10.2023 r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo Północ w gm. Nasielsk” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego25mazowsze.png

zielone.png

 

W dniu 16 czerwca 2023 r. Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski, podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej do realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Obraz1

 maz.png

sport.png

W dniu 08 sierpnia 2023 r. Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski podpisał umowę o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”, na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 1 w Nasielsku”. Wartość przyznanego wsparcia wynosi 297 850,00 zł. Zakończenie prac, dotyczących wspomnianej inwestycji zaplanowano do dnia 19 października 2023 r.

 

um.jpg

 

Logoty.png         

 

 mazowsze.png

Podpisanie umowy W dniu 19.07.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 1 w Nasielsku”. Gmina pozyskała na inwestycję dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 297 850,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z poliuretanu.

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości NasielskW dniu 12.07.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk”. Inwestycja jest dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.