flaga_i_godło.png

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 347,55 m w ulicy Łącznej wraz z podbudową, zjazdami i chodnikami z kostki brukowej, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

Koszt inwestycji wyniósł 3 142 181,39 zł, z czego 2 039 024,82 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.