znaki strona www1

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie: 701 913,07 zł

Całkowita wartość zadania: 779 905,50 zł

 

plakat przewozy 2023 1