Festiwal Pomysłów „Młody Nasielsk”W poniedziałek, 3 lipca br., Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska Rafał Adamski podpisali umowę o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku Na podstawie § 8 ust. 3 i 6 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/402/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7477 z późn. zm) zwołuję na dzień 15 maja 2023 roku (poniedziałek) na godz. 14.00 III sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112).

Konkurs na projekt „Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku” rozstrzygnięty!Uwaga! Uwaga! Mamy wyniki konkursu na projekt „Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku”!

Podczas trwania konkursu wpłynęło do nas wiele wyjątkowych i bardzo kreatywnych prac, spośród których Komisja Konkursowa wybrała poniższych laureatów:

Konkurs na projekt logo Uwaga! Uwaga! Młodzieżowa Rada Miejska w Nasielsku ogłasza konkurs na projekt logo!

II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku Na podstawie § 8 ust. 3 i 6 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/402/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7477) zwołuję na dzień 10 lutego 2023 roku (piątek) na godz. 13.00 II sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112).

Szkolenie dla opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku 25 listopada br. odbyło się szkolenie prowadzone przez trenera z Fundacji Civis Polonus dla nowo wybranego opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Michała Brodowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Gminy Nasielsk, którzy współpracowali przy wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, a także pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.