FUNDUSZ SOŁECKI -  to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np:

  • zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
  • naprawić drogi ,
  • zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),
  • posadzić drzewa, krzewy,
  • wyremontować  lub zbudować nową wiatę przystankową.
    To co dane sołectwo może faktycznie zrobić,  zależy od wysokości środków finansowych, które  są do jego dyspozycji.

W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane pieniądze?

W ciągu danego roku. Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać. Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku.

pdf Wykaz sołtysów i rad sołeckich kd. 2019 - 2024

pdf
 
Wykaz sołtysów i rad sołeckich kd. 2015 - 2019 
pdf Wykaz sołtysów i rad sołeckich kd. 2011 - 2015