plakat jpeg
Doskonale wiemy, jak uwielbiacie brać udział w konkursach, wobec czego realizując dalej zadanie pn. Akcja edukacyjno-informacyjna w Gminie Nasielsk „Czyste Powietrze” ogłaszamy konkurs plastyczny pn. „Jak zadbać o czyste powietrze w Gminie Nasielsk?”.
 
🔔Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, zwiększanie świadomości ekologicznej, upowszechnianie i podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
🔔Konkurs ukierunkowany jest na poszerzanie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska – głównie ochroną powietrza, a także na pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.
🎨Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, IV-VI, VII - VIII szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk.
 
🎨Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
 
📍dzieci przedszkolne,
📍uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
📍uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
📍uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.
 
🔔Termin składania zgłoszeń (nadsyłania prac i formularzy) upływa w dniu 29 września 2023 r. o godz. 15:00🔔
 
Szczegóły w regulaminie konkursu ➡️ https://tiny.pl/cfh7k
 
Do wygrania cenne nagrody.
 
„Zadanie pn. Akcja edukacyjno-informacyjna w Gminie Nasielsk „Czyste Powietrze” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.
 
🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳