wybory mirOBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 111
w Nasielsku
z dnia 12 września 2023 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego, zarządzonych na dzień 24 września 2023 r., uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Nasielsk głosować będą w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach:

8:00 – 18:00

 

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Jadwiga Szymańska